این شرکت با دارا بودن امکانات کارگاهی مناسب قادر به ساخت انواع شیرهای صنعتی اعم از پروانه ای، نایف گیت ولو، صافی، چک ولو های دابل پلیت و … می باشد.