سیال صنعت کسری ساران

Menu
api-logo
نام استاندارد
API-602-Compact Steel Gate Valves-Flanged, Threaded, Welding, and Extended-Body Ends
موسسه منتشر کننده
API
سال انتشار
1998
تعداد صفحه
34 صفحه
حجم فایل
385 کیلوبایت صفحه