سیال صنعت کسری ساران

Menu
api-logo
نام استاندارد
Corrosion-Resistant, Bolted Bonnet Gate Valves—Flanged and Butt-Welding Ends
موسسه منتشر کننده
API
سال انتشار
2001
تعداد صفحه
24 صفحه
حجم فایل
284 یلوبایت صفحه